Image

        HoudinginbedrijfJaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens arbeidsrelevante klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings of bewegingspatroon vooral tijdens het werk. Een bedrijfsoefentherapeut Mensendieck werkt in het bedrijfsleven dan ook op de werkvloer met als voordeel dat de klachten, die regelmatig voorkomen uit een ongunstige werkhouding en werkplek, veel gerichter kunnen worden aangepakt.

Door observaties van de bedrijfsoefentherapeut worden de houding die een werknemer aanneemt en de handelingen die hij of zij uitvoert geanalyseerd (werkplekanalyse). Op grond van deze analyse wordt de werknemer begeleid middels een cursus en trainingsprogramma.

De training is op de werkvloer zelf en daarom direct gericht op het verbeteren van de houdingen en bewegingen die op de werkvloer klachten veroorzaken. Tevens wordt er in de training aandacht besteed aan de ergonomische aspecten. Aan het eind van de training kan de client door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderde lichaamshouding zijn of haar klachten beter begrijpen, opvangen en zelfs voorkomen en dit toepassen op zijn/haar werk.

De bedrijfsoefentherpeut kan dus worden ingezet voor werkplekonderzoek, knelpuntenanalyse, en een trainingsprogramma. In overleg met de opdrachtgever wordt ook een evaluatieverslag gemaakt

Ook voor scholen:
Een goede houding aanleren begint al op de basisschool. Dat speelt vooral rondom het computergebruik. Speciaal voor de kinderen in groep 5/6 geef ik in de klas zelf lessen "Zit met Pit" om toekomstige klachten te voorkomen.

Ellen Buursen, Bedrijfsoefentherapeut Mensendiek, Weesp
contact: info@houdinginbedrijf.nl


Over de vergoeding voor een training bedrijfsoefentherapie en over de inhoud ervan (bijv. groepslessen of individuele begeleiding) worden onderling afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de bedrijfsoefentherapeut middels een offerte.

Ellen Buursen heeft de post- HBO cursus Bedrijfsoefentherapie in 2003 afgrond, en is in 1999 afgestudeerd aan de hogeschool van Amsterdam voor de opleiding tot oefentherapeut-Mensendieck. Ellen heeft lange tijd ervaring opgedaan in een groepspraktijk aan de Wittevrouwensingel in Utrecht.